Gyártó:
Cikkszám:
066598
Szállításra kész 31 db
Garancia:
Azonnali megrendelés esetén
Mosonmagyaróvári üzletünkben 24 db raktáron
Átvehető várhatóan: mai nap (Péntek)
Győri üzletünkben 7 db raktáron
Átvehető várhatóan: mai nap (Péntek)
Házhozszállítás futárszolgálattal:
Átvehető várhatóan: 2024.06.17.(Hétfő)
Fizetési módok:
Utánvét, bankkártya, előreutalás

(A biztonságos bankkártyás fizetést a SimplePay szolgáltatja.)
Árukereső.hu
Online ár:
5.790 Ft
Áraink tartalmazzák az áfát. A fenti ár a raktárkészetünkön lévő termékekre vonatkozik, utánrendelés esetén változhat.
A vásárlással gyűjthető hűségpontok:
57 pont

STIHL KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJ 1/1 SUPER (07813198053)

db
Részletes termékleírás

STIHL HP Super, részben szintetikus, kétütemű motorolaj kiváló kenési tulajdonságokkal, tiszta égéssel, rendkívül alacsony füstgáz-kibocsátással. Low Smoke olaj, teljesítményosztály: JASO-FB. Keverési arány 1:50. Kérjük, érdeklődjön a szakkereskedőknél a további kiszerelésekkel kapcsolatban.
Értékelések 
(0)


0.0

0 vásárló értékelése alapján
5
0%
(0)
4
0%
(0)
3
0%
(0)
2
0%
(0)
1
0%
(0)


Ingyenes kiszállítás 30.000 , Ft feletti rendelés esetén a kiszállítás országon belül ingyenes (kivéve viszonteladóknak).


Személyes átvétel akár ma A legtöbb termék mosonmagyaróvári vagy győri üzletünkben akár a megrendelés napján is átvehető.


Kiemelt márkák Számos prémium, és kiemelt gyártó termékeit értheti el.


Iparos kedvezmények A cégeket és vállalkozókat személyre szabott kedvezményes árakkal és egyedi akciókkal várjuk.
Hasonló termékek


 1. Jótállási igényt az a fogyasztó érvényesíthet, aki a termékkel és érvényes Jótállási jeggyel rendelkezik.

 2. A Jótállási jegy akkor érvényes, ha azon pontosan fel van tüntetve a fogyasztó számára értékesítő vállalkozás neve, címe; termék megnevezése, típusa, gyártási száma; gyártó neve, címe; a vásárlás, valamint a termék fogyasztó részére történő átadásának vagy az üzembe helyezésének napja.

 3. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Korm. rendelet mellékletében felsorolt új, jótállásköteles termékekre a vállalkozásnak jótállást kell vállalnia.


A jótállás időtartama:  1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év

  2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év

  3. 250 000 forint eladási ár felett három év.
E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. Ettől a jótállási időtől a vállalkozás a fogyasztó javára eltérhet.

 1. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 2. A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a terméket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a termék átadásának napja.

 3. A kötelező jótállás kötelezettje az a vállalkozás, akit a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez, tehát a terméket forgalmazó vállalkozás. A vállalkozás kötelezettsége, hogy jótállásköteles termék értékesítésekor a Jótállási jegy a fogyasztó részére átadásra kerüljön.

 4. Vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja fogyasztó részére. A fogyasztónak elektronikus úton átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel a jótállási jegyre vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.

 5. A vállalkozás mentesül a jótállási kötelezettsége alól – kivéve a vásárlástól/üzembe helyezéstől számított 3 munkanapon belüli rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba bejelentését –, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék fogyasztó részére történő átadását/üzembe helyezését követően a termék nem rendeltetésszerű használatából, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából, a szakszerűtlen üzembe helyezésből (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), a termék helytelen tárolásából, helytelen kezeléséből ered, elemi kár, természeti csapás, vagy erőszakos külső behatás, átalakítás miatt keletkezett. 1. A kötelező jótállás keretébe tartozó hiba esetén a jótállási időtartam alatt a termék mindenkori tulajdonosát – feltéve, ha az fogyasztónak minősül –, a meghibásodott termék vonatkozásában választása szerint az alábbi jótállási igények illetik meg. A fogyasztó elsősorban a termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését kérheti, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. Azokban az esetekben, amikor a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ezen kötelezettségeinek megfelelő határidőn belül a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó választása szerint a termék vételárának arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Elállás esetén a vállalkozó a hibás terméket visszavásárolja és a teljes vételárat visszafizeti fogyasztónak, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett azonos rendeltetésű terméket ad ki ott, ahol fogyasztó az eredeti terméket vásárolta.

 2. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 3. A fogyasztónak joga van a választott jótállási igényéről másikra áttérni, ebben az esetben az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 4. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól/üzembe helyezéstől számított 3 munkanapon belül csereigényt érvényesít, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a


meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A vállalkozás a termék hibájának az okát a kicserélést követően vizsgálhatja, és amennyiben bebizonyosodik, hogy a fogyasztó okozta a hibát, úgy igényét polgári peres eljárás keretében érvényesítheti a fogyasztóval szemben.

 1. Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

 2. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a vállalkozás kötelezettségének a fogyasztó felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. Ezen határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

 3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

 4. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás/kicserélés időtartama meghaladja a 15 napot, akkor a vállalkozás köteles tájékoztatni a fogyasztót ennek várható időtartamáról. Ez a tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történhet meg.

 5. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 6. A kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját.

 7. Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját. Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 8. Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, illetőleg ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a terméket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 9. Ha a termék kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 10. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 11. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

 12. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint a telephelyre, majd a fogyasztóhoz történő visszaszállításról a vállalkozó – vagy a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik saját költségén.

 13. Vállalkozó jótállási kötelezettségébe nem tartoznak azok az alkatrészek, amelyeknél a meghibásodás a jótállási időn belül a helyes kezelés, karbantartás szerinti rendeltetésszerű üzemeltetés mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása következtében áll elő, kivéve a gyártási hiba esetét. Ilyen jótállási kötelezettségen kívül eső alkatrészek a lánckerék, vágólánc, vezetőlemez, üzemanyagszűrő, gyújtógyertya, levegőszűrő, indítózsinór, fúróeszközök, vágókések, szénkefe, különböző nyírófejek, fűrésztárcsák, tengelykapcsolók, vágókorongok, indító berendezések és alkatrészei, rezgéscsillapító rendszerek és alkatrészei.

 14. A fogyasztó jótállási igényei elsődlegesen a jótállási jegy bemutatásával érvényesíthetők annál a vállalkozásnál, ahol a terméket vásárolta. A jótállási igény érvényesítésének nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenéték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. 1. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 2. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő jogainak érvényesítését, így különösen a kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési igényeinek érvényesítését.

 3. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29) NGM rendelet 4. §-a szerint a vállalkozó a fogyasztó általi minőségi kifogás bejelentésekor köteles jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.

 4. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell

  1. a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

  2. a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

  3. a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

  4. a hiba bejelentésének időpontját,

  5. a hiba leírását,

  6. szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot,

  7. a 13. pont szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját, vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát, továbbá

  8. ha a vállalkozás a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát, valamint

  9. a 27. pont szerinti tájékoztatást. 5. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles, amely kötelezettségét vállalkozás a jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesítheti. Az elismervényen fel kell tüntetni a) a fogyasztó nevét és címét,

  1. a dolog azonosításához szükséges adatokat,

  2. a dolog átvételének időpontját, továbbá

  3. azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti. 6. A vásárlók személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztató a www.stihl.hu/impresszum oldalon elérhető, amelynek


elolvasása és értelmezése minden vásárló számára ajánlott a személyes adataikkal kapcsolatos jogaik érvényesítése érdekében.